Luc Dekeyser

Mijn missie is om professionals te helpen hun veerkracht (terug) te vinden. Veerkracht is het vermogen om u aan te passen aan stress en tegenslag om daar misschien zelfs sterker uit te komen. Het gaat niet enkel over ’terugveren’ naar de oorspronkelijke positie, maar ook om doorgroeivermogen. Vermits dit altijd een leerproces is, begin ik steeds met het identificeren van de eigen leerstijl. Vervolgens vertrek ik vanuit wat reeds goed loopt en focus pas nadien op problemen (appreciative inquiry of waarderende benadering). Ik hou van een resultaatsgerichte aanpak en werk daarvoor met een concreet stappenplan.

Life is what happens while you are busy making other plans. - John Lennon

Mijn verhaal

Ik deed ervaring op in de sociale dienstverlening, het hoger onderwijs, de industrie, de commerciële dienstverlening en de overheid. Mijn passie ligt steeds bij wat mensen professioneel boeit. Ik zag in mijn voorbije loopbaan mensen vooral gebukt gaan onder doorgedreven “gequoteerde” evaluaties. Dit ten koste van een coachende en resultaatgerichte feedback.

Als leidinggevende heb ik gedurende de laatste 20 jaar heel wat collega’s begeleid en gecoacht en als sociaal pedagoog blijf ik naïef geloven in de ontwikkeling van talenten en competenties van mensen vanuit een positieve gedrevenheid, eerder dan vanuit een probleemoplossende insteek. Daarbij stelde ik telkens vast dat feedback beter werkt als aanpak dan een gequoteerde evaluatie.

Ouder worden heeft mij vooral ook leren relativeren en dat is een sterkte!

Ten slotte heb ik in mijn carrière in het hoger onderwijs heel wat wetenschappelijke artikels gepubliceerd. Hieronder vindt u onder andere enkele masterproeven over coaching:

  • VAN DER GOUW, Frans (2010). Coaching vs. Counseling. Een vergelijking in essentiële kenmerken. ALBA-University Veldhoven, Master of coaching science, gepubliceerde masterthesis, 145 pp. (Promotor: Luc Dekeyser en Johan Bouwer)
  • 255 TURLINGS-VAN BEUKERING, Elma (2010). Bloemen zijn rood. Een onderzoek naar de theoretische bruikbaarheid van de Creatieve Actie Methodologie in vergelijking met teamcoaching en intervisie als instrument voor het faciliteren van leerprocessen in professionele teams. ALBA-University Veldhoven, Master of coaching science, niet gepubliceerde masterthesis, 59 pp. (Promotor: Luc Dekeyser)
  • BALKESTEIN, Geert (2011). De coachprofessie in Nederland anno 2010. Een inventariserend onderzoek naar de professionele kenmerken van coaching en de professionaliteit van de coach. ALBA-University Veldhoven, Master of coaching science en zingeving, niet gepubliceerde masterthesis, 67 pp + bijlagen. (Promotor: Luc Dekeyser en Hans Van Buuren)
  • DE GRAAFF, Emmy (2011). Gedragscoaching en ADHD. De effecten van gedragscoaching op de schoolse resultaten. ALBA-University Veldhoven, Master of coaching science en zingeving, gepubliceerde masterthesis, 72 pp. (Promotor: Luc Dekeyser)

Skills

Sociaal-(ped)agoog -begeleiden van leer- en veranderingsprocessen bij individuen, groepen, organisaties en delen van de samenleving- Relativeringsvermogen – persoonlijke visie – leiderschap – vermogen om nieuwe concepten uit te denken– communicatievaardig – docent/opleider/trainer – feedback – veerkracht – positieve ingesteldheid – leren vanuit talent

Kennismakingsgesprek aanvragen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.